iA


Onder de vuurblauwe hemel

van Stef Driezen naar Georges Bataille, spel: Bert Cosemans, Joke Devynck, Fania Sorel en Carl Ridders (1998), locatieproject met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Cultuur en de Stad Antwerpen.